מבצעים והטבות לבעלי כרטיס אשראי מרכנתיל סמייל

כללי גלישה באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ("האתר") של בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ("הבנק").

* הרינו מציגים בפניכם את תנאי השימוש באתר ומגדירים את אחריות הבנק למידע המצוי בו. השימוש באתר כפוף לתנאים שיפורטו, ומעיד על הסכמתכם לתנאים אלו.

*תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

*המידע המוצג באתר מומחש בכתב, בתמונות ובאמצעים נוספים, תנאי שימוש אלה חלים על כל המידע והשירותים באתר ("המידע").

*המידע באתר אינו מהווה ואינו מחליף את פרסומי הבנק הרשמיים והמחייבים, ואינו יכול למצות את כל היבטיו של הנושא בו הוא עוסק. במקרה של סתירה בינם לבין המידע, יגברו הפרסומים ומסמכי הבנק על המידע המתפרסם באתר.

*המידע באתר מעודכן לעת פרסומו הראשוני ויש לקחת בחשבון שלאחר הפרסום הראשוני עשויים לחול בו שינויים, שלא ישתקפו עדיין באתר.אנו עושים את מירב המאמצים כדי להציג בפניכם מידע מעודכן וללא שגיאות, למרות זאת, עלולים להיות לעתים תקלות, שיבושים, טעויות הגהה או ליקויים אחרים. במקרה של טעויות או שגיאות במידע, יקבע רק האמור בפרסומיו הרשמיים של הבנק ובמסמכי הבנק.

*המידע המוצע באתר אינו מיועד להתאים לצרכיו, ליכולותיו ולמטרותיו של כל אדם ואדם והוא מוצע באתר As Is (כפי שהוא).

*המידע באתר אינו מהווה המלצה, הכוונה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות, השקעות או פעולות כלשהן על ידי הבנק ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואישי. ייעוץ אישי מתמקד בלקוח ובנתוניו האישיים ומחייב להכיר את נסיבותיו המיוחדות של הלקוח, דבר שאינו יכול לקרות באמצעות העברת מסר חד צדדי באתר.

*שירותי הבנק ומוצריו אינם מכוונים ואינם מוצעים במקום בו מתן שירותים ו/או מוצרים כאלה אסור לפי מקום מושבו/אזרחותו או הימצאו של הלקוח.

*Services and products are neither intended nor offered where provision of such services or products is precluded due to client's residence and/or citizenship and/or location.

*באתר קיים מילון מונחים והגדרות, אשר נועד לסייע בהבנת מושגים לידע כללי בלבד, ההסברים למושגים אלה אינם מחייבים משפטית ואין לייחס להם תוקף משפטי.

*אתר בשפה הערבית – יובהר כי מקום בו קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראות אתר הבנק בערבית לבין הוראות אתר הבנק בעברית, יגברו הוראות אתר הבנק בעברית.

קניין רוחני

*דפי האתר  וכל המידע המצוי בו הם רכושו הפרטי של הבנק.

*השימוש במידע זה הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

*אין להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור ולהשתמש במידע לכל מטרה אחרת, ובפרט לכל מטרה מסחרית. זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות הבנק אלא אם נאמר אחרת.

*הסימנים והשמות הקיימים באתר הינם קניינו הפרטי של הבנק וקיים איסור לעשות כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של הבנק בסימנים ושמות אלה.

*האתר בכללותו, הדפים הקיימים בו והמידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותכם כמו שהם.

*אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה.

*אין לסרוק את המידע, להעתיק, לגשת אליו או להשתמש במידע באמצעות תוכנות איחזור אוטומטי של מידע כגון: Crawlers, Robots וכדומה.

*אין ליצור או להשתמש בתוכנות כאלה לשם העתקת מידע למאגר נתונים, לקט, אתר אינטרנט או תוכנות מחשב אחרות, שאינן האתר עצמו.

*אין להציג את האתר או חלק מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

*אין להציג את האתר או חלק מהאתר באף דרך, לא באמצעות תוכנות, מכשירים, אביזרים או פרוטוקול תקשורת – המשנה את עיצוב האתר או מחסירה ממנו מידע כלשהו (כולל סימני המסחר של הבנק).

*אין לקשר לאתר מאתרים המנוגדים לחוק, המכילים תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

*מותר לקשר לעמודים מלאים באתר, עם כל המידע הקיים בדפים אלה, מבלי לגרוע דבר ממידע זה ובאופן שהגישה לדפים אלה תהיה זהה לגישה מתוך האתר עצמו.

*אין לקשר לחלק ממידע באתר באופן ישיר, כגון תמונות או קבצים, במנותק מדפי האינטרנט שבו מידע זה מופיע.

*כאשר מקשרים לעמוד מלא באתר, הכתובת המדויקת תופיע במקום המיועד לכך בממשק של המשתמש, לדוגמה בשורת הכתובת (Address bar) בדפדפן של המשתמש.

*אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

*הבנק רשאי להורות לך לבטל כל קישור החורג מתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.

*אין להשתמש במידע באופן אחר כלשהו, אלא אם כן קיבלת את הסכמת הבנק, מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

פניות לבנק

אנו מאפשרים לפנות לבנק באמצעות האתר על מנת לקבל פרטים על שירותים ומוצרים המעניינים אותך.
בעת הפניה תתבקש למסור פרטים אישיים, כגון: שם, מספר תעודת זהות ודרכי ההתקשרות עמך.
אנא הקפד לדייק בפרטים הנמסרים על ידך, פרטים שגויים שימסרו לנו על ידך יקשה עלינו ליצור עמך קשר אם בכלל, או יגרום לנו למסור לך נתונים שגויים על המוצרים או השירותים שברצונך לקבל.
מסירת פרטים שגויים בכוונה להטעות חלילה את הבנק, עלולה אף להיחשב לעבירה.
הנתונים שתמסור יישמרו במאגר המידע שבבעלות הבנק.
הבנק ישתמש בהם רק בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר

קישורים (לינקים) באתר לאתרים חיצוניים

האתר מכיל  קישורים לאתרים אחרים, שלא מופעלים על ידי הבנק.הבנק אינו המפעיל של אתרים אלו, אינו מפרסם את המידע באתרים אלו ואינו מפקח על אתרים אלו.

יתכן שתמצא שתכנים הקיימים באתרים שאליהם מופנים הקישורים אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם.
העובדה שהאתר מקשר לאתרים אלו ולמידע בהם אינה מעידה על הסכמת הבנק לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
לכן, הבנק אינו נושא באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם ו/או לפעילות באתרים אלה ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה ולכל תוצאה שתיגרם בשל הסתמכות על אתרים ומידע כאלה או עצם השימוש בהם.

דין וסמכות שיפוטית

לתשומת לבכם,

על השימוש באתר ובשירותיו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.
נדרשת תשומת לבכם לכך שייתכן כי השימוש במידע, הסתמכות עליו ופעולה על פיו, עלולים להיות מוגבלים ואף בלתי חוקיים לפי דיני מדינות שונות ולכן יש לבדוק, קודם השימוש במידע אם לפי הדין החל, ניתן להשתמש במידע ומהי מידת השימוש המותרת.

אחריות הבנק ואבטחת מידע

*השימוש באתר ובמידע ייעשה על אחריותך הבלעדית. בכלל זה, כל החלטה שתקבל ביחס למידע באתר או בהתבסס עליו הינה באחריותך המלאה בלבד.

*הבנק לא יישא באחריות לכל תוצאה שתנבע מאי-היענות לפניותיך באמצעות האתר.

*הבנק אינו נושא באחריות לכל נזק הנובע מאי-קבלת מידע ששיגרת למחשבי הבנק באמצעות האתר, או משיבוש במידע כזה, שהוא תוצאת כשל במערכות המחשוב שלך או של הבנק או של מי מטעמו.

*הבנק אינו נושא באחריות לכל תוצאה – לרבות כל הפסד, נזק, תשלום או הוצאה – אם ייגרמו לך בגלל שלא קיימת תנאי שימוש אלה.

*הבנק אינו אחראי לנזק שעלול להיגרם לכם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

*עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכת המצויה אצלכם וכן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשמירת אמצעי הגישה למערכת.

*הבנק אינו אחראי באופן כלשהו לנזק או לאיזה שהוא הפסד שייגרמו כתוצאה מהסתמכות בלעדית על המידע המוצג באתר זה.

*השימוש ברשת האינטרנט חשוף  לתקלות ולסיכונים הטבועים ברשת ובמערכות ממוחשבות מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים הסבירים למניעת תקלות וסיכונים, כאמור. לפיכך, הבנק לא ישא באחריות לנזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תוצאה שנגרמה כתוצאה משיבוש ו/או הפסקה בקווי התקשורת ו/או בפעולת האתר ו/או בהעברת הנתונים ו/או בקליטת הוראות הלקוח ככל שאלו נגרמו מתקלות שאינן בשליטת הבנק ושהבנק לא יכול היה למונען במאמץ סביר.

*הבנק מכבד את פרטיותכם כמשתמשים באתר. לשם שמירה על פרטיותכם, אנו נוקטים באמצעי אבטחת מידע קפדניים ביותר.

*המידע הנמסר על ידיך באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של הבנק והבנק עשוי להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותך באתר וכן להציע לך שירותים בנקאיים בהסתמך על המידע. שימושך באתר מהווה הסכמה מפורשת לכך. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בינך לבין הבנק.

שינויים באתר והפסקת פעולתו

*הבנק רשאי לשנות מעת לעת וללא צורך בהודעה מראש את מבנה האתר, מראהו ועיצובו,את היקפם וזמינותם של השירותים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר.

*הבנק רשאי להפסיק בכל עת את פעולת האתר, פרסום המידע בו או השירותים שהוא מציע, כולם או מקצתם.

*שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט.

*שינוי תנאי השימוש – הבנק רשאי בכל עת לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה.

*מומלץ אפוא לעיין מדי פעם בתנאי השימוש כדי לעמוד על השינויים שחלו בהם.